Ülevaade õpetajakoolitustest

2013.–2015. a toimusid ESF programmi „Keskkonnahariduse arendamine“ toel täienduskoolitused formaalharidussüsteemi õpetajatele, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele. Viimase etapina valmivad kogumikud, mis sisaldavad koolitusel läbitud teemasid (loengumaterjalid, iseseisvate tööde juhendid, töölehed jne) ja valikut osalejate iseseisvatest töödest. Õppekavad koostasid ja koolitusprogrammid viisid ellu Tallinna ja Tartu ülikool, need keskendusid säästva arengu ja keskkonna teema lõimimisele õppetegevustesse ning kaasavate õppemeetodite rakendamisele õppetöös.


Koolitusprogrammid koostati kümnete valdkonna parimate koolitajate ja ekspertide koostööna. Sõltuvalt sihtrühmast oli koolituse maht 3―6 EAPd. Koolitused toimusid erinevates Eesti piirkondades, võimaldades osalejatel saada ülevaade mitmesuguste keskkonnahariduskeskuste ning loodusharidust pakkuvate organisatsioonide tegevusest ning korraldatavatest programmidest. Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistid käisid ka õppereisil Läti Vabariigis, kus tutvuti Läti keskkonnaharidust pakkuvate organisatsioonidega ning prooviti kätt erinevate õppematerjalide ja -vahendite kasutamises. Osalejad tõid väärtuslikuna esile mitmekülgset lähenemist säästva arengu temaatikale, oluliste globaalsete ja kogukondlike küsimuste arutelu, aktiivõppemeetodite praktiseerimist ning palju muud.