Töötubade tutvustus

Sel kevadel valmisid Keskkonnaameti koordineeritava Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel säästva arengu haridust toetavad õppevahendid. 

Aasta tagasi valiti ideekonkursile laekunud 28 töö hulgast välja 8 uudse õppevahendi ideed, mis on nüüdseks võtnud maisema vormi. Savimaja komplekt, rannaniidukohver, keskkonnakompass, avastusrada, NatureGate eLoodus ja kolm lauamängu on ideekonkursi tulemus, mida saavad edaspidi kasutada huvilised üle Eesti asuvates keskkonnaharidust pakkuvates keskustes. Sel talvel toimusid ka õppevahendite kasutamise koolitused keskuste spetsialistidele Eesti eri paigus. 

Igal õppevahendil on oma kindel sihtrühm, kellele ta on loodud. See ei välista aga õppevahendi laiemat kasutust, võimalusi on lõpmatult palju, kõik oleneb kasutaja loomingulisusest ja huvist. Usume, et õppevahendid leiavad aktiivset kasutust keskkonnahariduskeskustes ja aitavad seal pakutavaid õppeprogramme põnevamaks muuta.

 

  • Õiglane kaubandus (teostaja: loovagentuur Pult OÜ) 

Õppevahend selgitab õpilastele õiglase kaubanduse vajalikkust ja olemust. Erinevatel lehekülgedel käsitletakse õiglase kaubanduse teemasid banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel.

 

  • Kus on elu säästlikum ja mõistlikum (teostaja: loovagentuur Pult OÜ) 

​Õppevahend aitab õpilastele selgitada, kuidas erinevad majapidamised ja perede elustiil mõjutavad keskkonda ja ressursside tarbimist. 

 

  • Avastusrada (teostaja: Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut) 

Veebipõhine õppevahend, mille abil saab luua erinevaid mänguliste tegevustega avastusradu ehk interaktiivseid juhitud jalutuskäike läbi kindlaks määratud punktide ja tegevuste. 
http://avastusrada.ee

 

  • eLoodus (teostaja: 5D Vision OÜ) 

Veebipõhine õppevahend eluslooduse objektide tundmaõppimiseks, määramiseks, vaatlemiseks. 
http://e.loodus.ee

 

  • Lotte loodusmäng (teostaja: Digital Learning Systems OÜ) 

Suur kohver, 864 loodusteemalist küsimust ja vastust – see on Lotte loodusmäng. 

Eesmärk on leida digitaalse (rääkiva) mängupliiatsi abiga mängukaardilt õiged vastused Lotte poolt esitatud küsimustele. Õigeid vastuseid teab elukogenenud ja maailmas paljunäinud onu Klaus. Küsimusi ja vastuseid on nii kergemaid kui raskemaid ning nende vahel valimine käib hetkega.

 

 

  • Keskkonnakompass (teostaja: SA Roheline Maakond) 

Veebipõhine õppevahend, mille abil valmistuvad õpilased koolis õpetaja juhendamisel ette oma külaskäigu keskkonnahariduskeskusesse. 
http://keskkonnakompass.ee

 

  • Savimaja komplekt (teostaja: MTÜ Equilibre) 

Õppevahendi kasutamine võimaldab tutvustada nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Eesmärgiks on tutvustada ka taastuvaid energiaallikaid. Vahendi juurde on pakutud lihtsad elektriühendused, et panna põlema valgusti ja teostada elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

 

  • Rannaniidukohver (teostaja: OÜ Sooprojekt) 

Ekspositsioonina ja kaasas kantavana võimaldab õppevahend tutvustada Eesti rannaniite ja niite üldiselt ning niitude elustiku komponentide olulisust ökosüsteemi toimimisel, sealhulgas inimese tegevuse olulisust ja vajalikkust. Õppevahend keskendub loomasõnnikule ja selle rollile niiduelustikus, komplektis on 5 erineva kodulooma sõnnikunäidised, 3 videofilmi. Eelmisel suvel ületas uudis Keskkonnaameti suurest Lehmakookide ostust meediakünnise, nüüd siis saab neid „kooke“ juba oma silmaga vaadata.

 ​​​​​

Lisainfo: 
Kristi Palm 
Programmijuht 
ESF programm Keskkonnahariduse arendamine 
Keskkonnahariduse osakond 
Keskkonnaamet 
kristi.palm@keskkonnaamet.ee ;
5697 9334 / 730 4543