Õppeklippide esmaesitluse tutvustus

Keskkonnaridusliku sisuga õppeklipid jagunevad üheksa peateema alla:
“Ökoloogilised põhiprotsessid”,
“Ilm ja kliima”,
“Eesti looduse arengulugu”,
“Elurikkus ja looduskaitse Eestis”,
“Eesti loodusvarad ja nende kasutamine”,
“Tarbimine”,
“Keskkonnaprobleemid”,
“Säästev areng ühiskonnas”,
“Universumi ja elu evolutsioon”.

2-5-minutiliste, lavastuslike lühifilmide ülesehitus on läbi kõikide teemade ühesugune: esimeses osas saab (ka üle võlli) nalja, lõpuosas esitab näitleja teemakohase teadusliku definitsiooni ning toob mõne näite. Selline lahendus peaks kõnetama koolitunnis istuvaid põhikooli vanema astme õpilasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma elus keskkonnateemadega kokkupuudet on. Ehk siis - meid kõiki.

Õpetaja saab valida, kas mängib teemakohase klipi tunni alguses “isutekitajana” ette, näidates ära terviku (lugu+definitsioon), näidates vaid lugu, katkestades klipi definitsooni kohal, algatades diskussiooni ning tunni lõpus jõudes teadusliku selgituseni. Klippide ühisvaatamise koht tunni alguses, keskel või lõpus on õpetaja otsustada ning sõltuvalt teemast, pruugib ka ühisvaatamise aeg aine raames muutuda. Lühifilme toetavad töölehed, mis annavad inspiratsiooni teemaarendusteks ning sisaldavad paari teemakohast küsimust, millele kas üksi või rühmatööna vastata.

Taustamaterjal, mille projekti teadustoimetaja Ivo Krustok koostas küll peamiselt meeskonnale inspiratsiooniks ja ideede arendamiseks, jääb samuti õpetajatele kättesaadavaks - eesmärk sama, mis loovmeeskonna puhul - julgustada, anda ideid, inspireerida.

Õppeklipid üldpealkirjaga “50 rohelist varjundit” võiks anda tõuke, jutustada omi lugusid, lavastada oma lühifilme - minna mäkke, jõele, keskkonnajaama ning saada elamus otseallikast.

 


Loe pikemalt Keskkonnahariduse lehest
http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/esf-programm-keskkonnahariduse-arendamine/keskkonnahariduse-teabeleht/)